Pripeli critice

Pripeli critice

In Academia Catavencu (editia tiparita) pe 18 mai 2011

a aparut articolul Pripeli cristice – Ștefan Agopian

Pripelii critice

Sursa Academia Catavencu

15 comentarii »

 1. Stelian Platon a scris:

  Cred ca nici un poet nu se simte pe deplin poet în România, daca nu a publicat poezie incă in celebra revistă literară „ Contemporanul”. Mulțumesc respectuos redacției pentru publicare.
  Stelian Platon
  New York 28-06-11

  Iluzii

  Orbise Homer de atâtea iluzii
  Din taine pierdute prin secole arse;
  Atâtea cuvinte-n vârtej de confuzii
  Și-atâtea mistere din fulgere stoarse.

  Vuieşte vremea şiroaie în clepsidre,
  Păscându-și nisipul din faguri de stele;
  Alunecă idei ca blândele vidre
  În apa gălbuie cu unde rebele.

  Prin scorburi de ploi își ascunde fluența
  Blânde suspine în uitatele veşti,
  Oraşul cărunt își veghează cadența
  Cu ramuri stinghere în aceleaşi fereşti.

  Destinul anemic scâncește-n amurg,
  Stau roată stejarii-n luminile certe.
  Din lacrimi neplânse blânzi îngerii curg
  Şi cine pe cine ar putea să mai ierte?

  07 June 2009

  Nu voi striga

  de Platon

  Nu voi striga când frunzele nomade
  Vor pendula pe tâmple argintii,
  Ori când am să văd cum zodia mea cade
  În argumentul zilelor dintâi.

  Tăcerile răsună-n zidurile sparte
  Ca trilul tristelor păsări captive,
  Ne-nghesuim s-apucăm puţină moarte,
  Migrăm egali, spre vise relative.

  În cupă, mi-a rămas puţină-nstrăinare.
  Lunga înserare apasă în fereşti;
  Voiam să mă ierţi şi să plâng, mi se pare…
  Spune-mi, Doamne, în care ceruri eşti?

  09 June 2009

  Nu suntem îngeri

  de Platon

  E ora târzie şi-a căderii în toţi,
  Când Luna-i fugară ne paşte o vină.
  Haite de gânduri bat noaptea la porţi,
  Şi ne subţiem flămânzi de lumină.

  Ramuri cu pulbere, drumuri și glod,
  Se-ascund de lumină stelele toate,
  Când spartă este zarea de caii lui Irod,
  Şi pruncii se ascund în eternitate.

  Pe rând ne prefacem în vise frumoase
  Şi-om învăța să zburăm cât de curând,
  Cu grijă vom strânge ideile rămase,
  În icoane vom trece, pre moarte călcând.

  Flăcări vom fi pe trunchiuri de munţi
  Să nu ne mai calce copite murdare,
  Curând vom fi nişte îngeri cărunţi,
  Purtând un toiag şi-un zeu în fiecare.

  10 June 2009

  Vin corbii

  de Platon

  Din cer se pogora răscoală neagră,
  Bizar, strigau răzleț, triburi de ciori;
  Veneau din niște lumi ce nu există –
  Clocotit potop de aripi negre-n zori.

  Vin corbii! Lăcrimau sălcii bătrâne. 1
  Vibrau vii tăceri pe lacul dezbrăcat;
  Toamna şi Iarna, două zâne bune,
  Bat acum la geamul meu înstrăinat.

  Turle cu crestele înfipte în nori,
  În clopote adună frig astral,
  Zările de plumb cumplite aşteptări,
  Rodeau sub cer destinul meu total.

  Nu vii! Doar tu nu vii s-auzi în ploi
  Lugubra blândă muzică expresă,
  Cum salcia suspină despletită-n vânt
  Şi uneori, cum plâng fără adresă.

  14 June 2009

  Dor de părinți

  de Platon

  Istoria se scurge pe turnuri în jos,
  Oştenii şi caii frenetic dansează;
  Planeta încearcă un ultim reproş,
  Veacul se-nchide şi sângerează.

  Şoferul anunţă ultima oprire,
  Când se cerne în clepsidră timpul de zgură
  Mă paște o nuntă ca o prevestire
  Și-o mireasă mă cere în altă trăsură.

  E ora când lui Nimeni de mine îi pasă,
  Când cuvintele încă atârnă în dinţi,
  Când o istorie pe umeri ne-apasă,
  Şi scurm în pământ când mi-e dor de părinţi.

  15 June 2009

  Vino, de mai poţi!

  de Platon

  Există o cale ferată pe care
  Cântecul de roată îşi ascute lumina,
  Există despărţiri în noi decupate,
  Când în certe oglinzi ne recunoaștem vina

  Noi, iubito, ne-om întâlni într-o gară,
  Iar Dumnezeu ne va deschide-o uşă tristă;
  Un ceas amorțit va prinde să tresară,
  Cum un suspin prelung uitat într-o batistă.

  Se rotesc ninsorile în drum pribege,
  Şi nedumeriri cu dulce fâlfâit;
  Iubito, vino, să împărţim Nimicul,
  Ce-aleargă hohotind, desfrânat spre infinit.

  Sprijinit cu capu-n mâini ți-aș spune,

  Intră-mi în destinul ne-mblânzit, sau du-te,

  Cu trenul ce se mistuie-n Genune,

  Prin poarta de cuvinte neîncepute.

  Umbre ne-nțelese pe brațe am să strâng,

  Buzele arcuite am să-ți simt anume.

  De un secol, pătimaș, tot învăț să plâng

  În cămăruța mea din margine de lume.

  16 June 2009

  comment-bottom
 2. Mesaj către ţară

  Gândul către tine ţară, seara mă apasă
  Cum apa între maluri se-adună lunecoasă.

  În vârsta mea ai pus ursita tristelor amiezi,
  Din tolba ei necazuri să îmi dea grămezi, grămezi.

  Te-ai furişat în somnul hibernal, amorţitor,
  Bolovănos soldat, ambiguu şi dezertor.

  Cu dibăcie şi cinism speranţa an de an
  Ne otrăveşti nerod, orgolios şi grosolan.

  Eu mă declar amănunt defrişat din carnea ta;
  De-atâta somn gurmanzii te vor federaliza.

  Nechibzuito, eu te-aş înjura de Dumnezeu
  Apoi pentru iertarea ta, mă voi ruga tot eu.

  Se răsucesc de multe ori părinţii în pământ
  Când declami din nou, acel bizar şi fals avânt.

  Noi – generaţii mândre de pe coclau de silă
  Tot gravităm lung, iar morţii noştri plâng de milă.

  Ei au putut să-mbătrânească blând în casa lor,
  Meşteşugind aprins o doină, când le-a fost prea dor.

  Dar azi, din ochii lor două găvane cu pământ
  Curg lacrimi pentru noi, prea depărtaţii de mormânt.

  Români pătrunşi de frig, într-o gară somnoroasă,
  Minoritari tribali au intrat la voi în casă!

  Aţi renunţat la toate felie cu felie,
  Cetăţenii ăstei ţări tribalii or să fie.

  E necesar să faceţi istorie reală,
  E necesar cuvântul, şi nu bolboroseală,

  Din argument de umilinţă să construiţi o armă;
  Veniţi la casa voastră, veniţi ca-ntr-o cazarmă.

  “De ce uitaţi că-n voi e număr şi putere”?
  De-alungul vieţii noastre poetul a-ntrebat,

  Confuzii şi minciună păstrate în artere,
  Ne-au pus mereu în frunte lider prost şi agramat.

  Veniţi la voi acasă, veniţi cu arma-n mână
  Şi cu îmbuibaţi cărnoşi, să îngrăşaţi ţărână.

  Pentru toţi şi toate, voi să hotărâţi un loc;
  Căldura glonţului argumentării voastre
  În frunte să-l sărute pe orice dobitoc.
  04/09/11

  Doar visele adânci

  Tăcerea se scurge pe oglinzi mucezite,
  Iar astre se-aşază pe vitralii de cer.
  Doar visele adânci cărunte şi acrite
  Mai fumegă în bezna unui somnifer.

  Acolo unde stau ascunse de lumină
  Nimeni nu le-ntreabă, nimeni nu le stinge;
  Sub osul ars al frunţii viaţa lor blajină
  E azi ideea ce nu o pot atinge.

  Dar parcă visu-mi e fântână oropsită
  Ce soarele perfid ciutura îi roade,
  Sunt lacrimi tremurate apa-i înverzită,
  Din ghizduri bucată cu bucată-i cade.

  Timpul se apleacă şi-mi zace la picioare,
  Idilic se prelinge şi sterp în ţărână,
  Enigme se întorc în lumea viitoare
  Visele-nverzite ca apa din fântână.

  14/09/11

  Cel care pricepe

  De ce n-aş fi eu cel care pricepe,
  Când a pricepe nu mai este un cuvânt?
  De ce fiinţa mea nu mai concepe
  Genunchii care poartă urme de pământ?

  Nu sunt romantic în această eră,
  Nici popoarele nu s-au schimbat cu rugă;
  Doar ţara mea e-aproape bursieră,
  Sărăcită, dependentă şi transfugă.

  La piept îmi port tremurătoare rană,
  Hohotesc în râsul plâns ca într-o boală.
  În sărăcia grea şi suverană,
  Biet poporul meu mai vrea o catedrală.

  E greu să fii acel care pricepe,
  Că măcar un Dumnezeu nu dă poruncă
  În tristeţea lui, care începe
  Când crezi că-ngenunchi ai totul fără muncă.
  18/09/11
  Abdicare

  În ecou stins peste ape sta credinţa mea imensă,
  Am pierdut şi rugăciunea ce o repetam la şcoală-n cor
  Şi-am scăpat de-atunci în valuri şi o mică recompensă,
  Dar în umeri îmi crescură aripi răsfirate ca să zbor.

  Vom gusta şi-n toamna asta nerodirea de ogoare
  Şi-om bea zilele înecate în proiecte de nebuni;
  Iar în pieţe vindem vise şi în vrac normalizare
  Mîncătorilor de varză (sau rozătorii de minciuni).

  Voi fugi cu tine-n aripi şi uitând ce e trădarea,
  Din ninsori vom face oameni cu bolovan în loc de cap;
  Din zăpada-nvineţită peste toată abdicarea
  Pe pământul gol de acasă în care eu nu mai încap.

  Şi când vine iar furtuna să ne mai rupă legi şi legi,
  Să îi opreşti apei răstirea şi să-i moleşeşti furia,
  Dar pe cel ce a creat-o să nu-ncerci să-l înţelegi,
  Iar fără a rosti cuvinte să-ţi împărtăşeşti mânia.

  Pe aripă de şindrilă vino să te port cu mine,
  S-asculţi plânsul de vioară cu mireasmă enesciană
  Şi să vezi cum Domnul tace că mă doare carnea-n mine,
  Când şacali încep să roadă stânci din Roşia Montană.
  11/ 09/ 11

  comment-bottom
 3. Stelian Platon a scris:

  Atâta linişte

  E-atâta linişte în noaptea asta,
  De-aud dansând flacăra pe lumânare.
  Acum îşi scutură cocoşii creasta
  Bântuiţi de visele prevestitoare.

  Neputincioase florile de toamnă,
  Prin căruntele tulpini reci ca de gheaţă,
  Simt seva caldă ce încă înseamnă,
  Că-n vena lor blând se scurg dâre de viaţă.

  Tăcerea toamnei hrănită-i cu poeţi
  Ai lumii truditori spălând păcatele.
  Ascult atomii trecându-mi prin pereţi
  Din iad extins pe toate coordonatele.

  În carne mi se aşează ani perverşi
  Primiţi cu tort, cu flori şi sufletul candid;
  Mi s-au aşezat în crezul meu transverşi
  Şi m-au împuţinat cu fiecare rid.

  Trecutu-ndelungat geme în urechi
  Prin nopţi de nicăieri, venind bântuitor,
  Îngeri au plecat perechi-perechi,
  Iar vârsta blândă cu decenii mi-o măsor.
  25-11-12

  comment-bottom
 4. Stelian Platon a scris:

  Parodie
  după „Rondel de iarnă” de Nicu Stan

  Noaptea își întinde-aripa
  Peste lacul înghețat,
  Dintr-un buzunar scot pipa
  Și-o aprind îngândurat…

  Aștept muzele și gripa
  În tandem concretizat,
  Să-mi admire iară pipa
  Ce mă face remarcat.

  O biată rimă cu Antipa
  Nu găsesc și-s panicat.
  Muze fug se stinge pipa,
  Numele îmi e salvat,

  Iar fidelă-i numai gripa.
  25.11.12

  comment-bottom
 5. Stelian Platon a scris:

  Umbre animate

  Cobor în game grele, nu mai știu să cânt
  Și nici măcar un zâmbet nu-mi mai amintesc.
  Străbate anotimpuri gândul meu înfrânt
  Și-ntrebări născute de-atâta nefiresc.

  Umbre animate în joc actoricesc,
  Crispate, sub bagheta Unui-Nevăzut;
  Luminei robi vom fi ce se aerisesc
  Cu zboruri bănuite în necunoscut.

  Nu peste mult purtând păcatul peste mări,
  Cum păsările miresme de bucate,
  Încremeniți în viscole de abdicări,
  Vom fi doar umbre cu ochii plini de moarte.
  17-11-12

  comment-bottom
 6. Stelian Platon a scris:

  Ce poți să crezi

  Ce poți să crezi când țara începe să se sfarme,
  Iar tu n-ai fost nicicând stăpânul tău pe soartă ?
  Ți-ajunge văicăreala popor român – la arme!
  Ți-ajunge lung suspin la Euro-Poartă.

  De ce suporți minciuna și vorbe inventate
  Când trădătorii te-au îngenunchiat cu sila?
  Toporul ia-ți și bâta și singur fă-ți dreptate
  Nu te sfii să tragi în țeapă camarila.

  Nu te-amăgi cu vorbe oculte din scriptură,
  Biserica și popa-ți cântă despre moarte,
  Mai docil să fii și blând trăind în impostură,
  Iar camarila, țara, cu ei și-o împarte.

  Cu rugăciuni la ceruri ei zilnic te îmbată,
  Cu globalism trucat și-o lume fără arme.
  Nu te lăsa sedus de o vorbă idolatră
  Și fie-ți teamă când n-auzi țipând alarme.

  La arme frați mei români cu inima vitează,
  Ochiți magnați veniți la aclimatizare;
  Azi toți parlamentarii vă vând și vă trădează,
  Iar voi ca-nainte trăiți într-o-nchisoare.

  Când țara e condusă de hoți și haimanale
  Străină e și pâinea trist miros emană.
  Fă-ți tancuri din tractoare, din seceră pistoale,
  Iată că vândură și Roșia Montană.

  Justiția e oarbă și-i vândută pe arginți,
  Armata-i fără arme gemând de generali;
  Țara tolerează doar președinți scăpați din minți
  Și goală vistieria -i cuib de șobolani.

  La arme frați români, să ne înrolăm sub arme,
  Din optzecinouă –ncoace suntem colonie…
  E secată țara și parcă totuși doarme
  Și suntem condamnații la noua sclavie.

  Pe arme puneți mâna la moarte camarila
  Nu-l așteptați zadarnic pe Dumnezeu cu mila!
  20-09-10

  Cântecul cactusului

  Deșertu-ncremenise și fulgii de lumină
  Vibrau alunecând pe aromele de vânt
  Iar trupul meu hieratic nici nu se înclină
  Ci sunt persiflator în țeposul meu veștmânt.

  Eu sunt eternitatea, blânda ademenire,
  Culoarea florii mele este o candoare.
  Lumina dalbă sunt și chip și aghesmuire
  Și un foc de veghe pe-ntinsa-nmormântare.

  Țepos și singuratic țin moartea la picioare;
  Tu Doamne ai vrut să n-am loc într-o livadă.
  Sălbaticul pustiu -ai vrut- să mă știe tare
  Și-n aprinsa-mi floare icoana ta s-o vadă.
  30-11-12

  comment-bottom
 7. Stelian Platon a scris:

  Melancolii de Paști

  Simt astăzi nevoia să v-adun sub un nume,

  Planeta fără voi nu poate să mă-nsume.

  M-adun mereu cu voi sub vechile cutume,

  Iar azi v-ascult vorbind din vechile albume.

  Miresmele tăcerii sub scântei de brume

  Pătrund cu uitarea și vin să ne consume.

  Și îngeri vor veni încercând să ne-ndrume

  Spre duhul ce ne-aprinde viața-n alte hume.

  Arhiva mea de umbre și lacrimi volume,

  Sub val de rece lut ce stă să o sugrume,

  Ascunde în adânc chemările postume

  Și strigătu-necat de valuri reci de lume.

  04.05.13-sf. Paști

  comment-bottom
 8. Stelian Platon a scris:

  Melancolii de Paști

  Simt astăzi nevoia să v-adun sub un nume,
  Planeta fără voi nu poate să mă-nsume.
  M-adun mereu cu voi sub vechile cutume,
  Iar azi v-ascult vorbind din vechile albume.

  Miresmele tăcerii sub scântei de brume
  Pătrund cu uitarea și vin să ne consume.
  Și îngeri vor veni încercând să ne-ndrume
  Spre duhul ce ne-aprinde viața-n alte hume.

  Arhiva mea de umbre și lacrimi volume,
  Sub val de rece lut ce stă să o sugrume,
  Ascunde în adânc chemările postume
  Și strigătu-necat de valuri reci de lume.
  04.05.13-sf. Paști

  comment-bottom
 9. Stelian Platon a scris:

  În zi de Paști

  Revine azi Iisus cu trupul de ceață
  După moartea grea o lume se dezgheață
  Și casei mele parcă îi deschide drumul
  Pe mine și credința ne înghite fumul.

  Casa mea sub ploaie-i lumină-n adâncimi
  Unde-nvățam să zbor cu îngeri anonimi.
  Uzi ochii mi-i ascund să nu-i usuce vântul,
  De creasta unui gând se spânzură cuvântul.

  Negre schije ciori – de toamnă spulberate
  În glas funebru poartă anxietate
  Bat fără direcții din aripile ude
  Și în bătaia lor destinul meu se-aude

  Anii se destramă ca arborii de fum
  Pavează de atunci umbre același drum
  Sub ceruri ne mișcăm ca sub un vast mormânt
  Judecata rece e-n cămara de pământ

  Pustiul curge lung pe geamuri și ușă,
  Nu mai vine azi cu-mpărțit vreo mătușă.
  Se-ntoarce doar Iisus e un obicei creștin,
  Iar în biată casa noastră măcar eu nu vin.
  04.05.13-sf.Paști

  comment-bottom
 10. Stelian Platon a scris:

  Fără busolă

  Fără busolă

  Părinții mei ca bunicii, eu ca și părinții mei:
  Bucuriile-s puține duhul rău ne înveșmântă,
  Purtăm răni scobite în trup miluiți de dumnezei,
  Iară viața ne-nțeleasă ne invită iar la trântă.

  Dau să-mi scot un gând din vârstă punând grijile în sac,
  Soarta mea fără busolă zace pe o apă moartă
  Și mă-mpinge-n bezna grea spre un monstru acardiac,
  De lumină și de mine încercând să mă despartă.

  Chiar și astăzi mă întreb despre un greu de la-nceput
  Iar tot de-atuncea mă înțeapă viforul agonisit.
  Sunt trădat, am viză Schengen, plec spre noul azimut
  Și unde nici un ins de treabă nu-mi spune „Bine-ai venit”
  02.06.13

  comment-bottom
 11. Stelian Platon a scris:

  Bătrânul camionagiu

  Bătrân și obosit cu soarta lui la masă
  Mânca ascuns în gânduri, pe rugul său cărunt…
  Oricum un soare azi făcea ziua frumoasă,
  Iar grijile-i păreau prozaic amănunt.

  Mânca-mpăcat cu sine, candid și monoton,
  Numărând absent trecuți anii ca și banii.
  Uneori mai răspundea blajin la telefon,
  Ori privea pe geam cum frunzăreau castanii.

  Cu zgomot se deschise ușa la intrare
  Și-n local intrară trei ciclopice statui.
  Sub gecile de piele pline de fermoare,
  Trei provocatori motocicliști ai iadului.

  Trecând pe lângă dânsul, calm, unul dintre ei
  Își stinse absent țigara-n prăjitura sa.
  Părea că-i tolerant și-amuzat de bătrânei,
  Dar prezența asta, totuși, îl cam deranja.

  Veni și următorul în drumul spre tejghea
  Paharul său cu lapte în față i-arúncă.
  Succesul orbitor și brusc îl abțiguia,
  De parcă împlinise cea mai grea poruncă.

  Trecând pe lângă blândul, solemnul om cărunt,
  Al treilea i-aruncă tava cu mâncare.
  În toate vede însă bătrânul, gest mărunt
  Și-un vifor prevestit în lumea viitoare.

  Plecă tăcut bătrânul cu vechiul camion,
  Toate răsunau în el pe drumul neparcurs.
  Din când în când, bland, mai răspundea la telefon
  Și-i mormăia în sine strigoiul unui urs.

  Un moto driver zise mândrei chelnerițe:
  -Nicicând n-a fost bărbat adevărat bătrânul!
  Mă-sa l-a-mbrăcat cred numai cu rochițe
  Și l-a învățat cum să își ascundă sânul.

  -Nici bun camionagiu măcar nu-i băiete!
  Zise chelnerița ca o concretizare.
  Plecând trecu peste trei motociclete
  Din care au rămas numai resturi de fiare.
  18.02.14

  comment-bottom
 12. Stelian Platon a scris:

  Parodie

  La noi pe scară-n bloc avem mai mulți țigani,
  Iar astăzi s-au pornit să facă tărăboi.
  Susțin cu îndârjire că nu-s cleptomani
  Și pe nedrept vecinii le spun cilihoi.

  Supărați au spus că n-au oră de iarnă
  Și n-au motiv să dea ceasurile-napoi;
  Jură un bididiu chiar pe carburator
  Că nu vor să le dea, susțin că-s ale lor.
  26.02.14

  comment-bottom
 13. Stelian Platon a scris:

  Retorica unui emigrant

  De-acum, ai cui rămânem şi cui o să ne dăm
  Tristă ţara mea, cu dezgolite bărăgane?
  Tot mai crezi tu în idoli şi în privatizări
  Şi mai păstrezi cuponul tău bietule Ioane?

  V-am lăsat zâmbind contagios şi-ntâmplător
  Şi-n dinţii prădătorilor scrâşnind dinspre vecini;
  Ei ce ne-ar mâna spre poarta unui abator,
  Cu gheare sfâșiindu-ne credința de creștini.

  Ei vor sub gerul nopţilor să ne tot vadă,
  Și plopii noştri zvelți, munţii, să nu-i mai adulăm
  Ei vor pe chipul nostru crusta de zăpadă,
  Si vor de dragostea de ţară, să ne debranșăm.

  Cu lotca grea de fum prin Delta franjurată,
  Alunecând perpetuu pe secoli pământești,
  De Dumnezeu ai fost atunci abilitată
  Să te întregești, din străvechi provincii Românești.

  Cu vocea articulată-n fluiere de lut
  La tine mă întorc visând, să îți cer iertare,
  Că n-aș vrea să fii marfă-n comerțul absolut
  În care îți vinzi și cimitirele stelare.

  Un duh ne-ncăpător din mine vrea să iasă
  Cu viscolul prelung, absurd, din care am plecat.
  Cu lacrimi ascunse-ți scriu: -mi-este dor de-acasă
  Cum să-mi vând părinții și dealul sub care s-au culcat?

  Ți-aș pune în scripturi aprinsele-mi cuvinte,
  Țară încurcată în vestea certă cea mai rea,
  Ți-aș da un ceai de stele și-un văzduh fierbinte
  Ca iar să pot a-ți spune că ești mândria mea.
  14-04-10

  comment-bottom
 14. Stelian Platon a scris:

  Recviem pentru Adrian Păunescu

  Inegalabilului și nemuritorului
  poet național Adrian Păunescu

  Pari obosit și nici nu ești ca altădată
  Și încă mai aștept să te-nduri a povesti,
  Cum hotărâși să pleci la poeți deodată
  Și cum să dormi de-acuma în fiecare zi.

  Azi –noapte te-am visat prevestind nedeslușit
  (Sub calde lacrimi creștinești căzând din stele),
  Că-n beznă se va tângui un câine adormit
  Și-or pregăti o nuntă ursitoare rele.

  O rugă pentru noi ai pus în orice carte,
  Sufletu-ndurerat ni l-ai uns cu friguri noi;
  Azi țara îți deschide pământu-nspre moarte,
  Către Marele Olymp din piatră și noroi.

  Din viață tu plecași să îmbrățișezi pe toți,
  De suspine să-ntrebi trimise ca simbrie,
  S-anunți că-n viață sunt rămași toți poeții morți
  Și doar ce le promitem zace în sicrie.

  Dar când în halta, vei coborî, pentru asceți
  Și viză-ți cere ca să intri-n fortăreață,
  Tu spune că ai plătit o taxă ca să-nveți
  Să plângi cu cei din țara de la suprafață.

  Rebel răsunător, și caustic pentru hoți,
  Cordial ascet te abandonezi în moarte…
  Te-or înscăuna-n satul cu îngeri patrioți
  Și poeții ce-ți stau alături în nemoarte.
  05.09.10-la o oră după deces

  comment-bottom
 15. Stelian Platon a scris:

  Odă femeii

  O, trupul îți admir de se aprind în flăcări ochii,
  Te-acopăr cu un gând de te scot și dintre rochii,
  Și îmi ascult o foame chinuitoare, crescândă
  Pe sânii tăi prelinsă, și-n patul meu osândă.

  Lasă-mi ideea să te adopte-n trupul meu, încet,
  Să-mi spună repetat că ești un tainic alfabet,
  Să poată găsi pentru tine cel mai concret cuvânt,
  Că-n tine a pus Domnul frumusețea pe pământ.

  El te-a ursit floare de mină din străfund de munte
  Și-oi sădi-n tine sămânța ca un sfânt grăunte,
  Din trupul acesta ca o sfântă harfă căruntă,
  Ce-n vreme te ascunde fără meseni și nuntă.

  M-ascund între cuvinte în această dulce carte,
  Sub trista carapace sânt lăsat deoparte.
  Dar eu sânt cel ce simt intens, tăcerea ta femeie,
  Și trupul tău fierbinte ce-n brațe vrea să-mi steie.
  09.08.15

  comment-bottom

RSS feed pentru comentariile la acest articol. TrackBack URL

Leave a comment